Mitjançant tots els serveis que li detallem a continuació aconseguirem aportar-li la seguretat que necessita per delegar amb tranquil·litat la gestió dels seus béns immobles.


Administració de la Propietat Vertical: Gestió de lloguers

Actuació com a gestors de lloguers:

  • Contractes d' Arrendament
  • Tramitació de lloguers davant el Registre de la Propietat
  • Gestió del cobrament mensual
  • Revisió del IPC anual
  • Confecció dels models 115 i 180
  • Confecció dels models 303 i 390
  • Reclamació d' impagats

El nostre e-mail de contacte es: urban@jmcano.com